Povpraševanje

Avtorske pravice

Avtorske pravice (angl. copyright) so posebne pravice avtorja svojega dela. So izključne (monopolne) narave in omejujejo uporabo avtorskega dela brez soglasja avtorja. Avtorske pravice varujejo avtorska dela iz katerega koli področja književnosti, znanosti ali umetnosti, in pripadajo avtorju na podlagi stvaritve dela. Nasprotno kot pri industrijski lastnini posebna registracija dela kot zaščitenega ni potrebna, je pa lahko koristna zaradi dokazovanja pravic v morebitnem sporu.

Zaščita avtorskih pravic

Drugače je v ZDA, kjer je za avtorskopravno varstvo registracija dela potrebna. Iz ameriškega sistema izhaja simbol za avtorske pravice ©, včasih zapisan tudi kot (c), vendar njegova uporaba ni obvezna. Trajanje avtorskih pravic je časovno omejeno. V primeru fizičnih oseb trajajo še 70 let po smrti avtorja dela, oziroma 70 let od nastanka v primeru neznanega avtorja ali pravnih oseb.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o