Zaposleni


Antonija Flak

Antonija Flak, ki je diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je pred ustanovitvijo podjetja delala v službi za industrijsko lastnino v Iskri. Izpit za patentno zastopnico je naredila na Zavodu za intelektualno lastnino v Beogradu. Ko je Slovenija ratificirala Evropsko patentno konvencijo je pridobila še naziv evropska patentna zastopnica, s priključitvijo Slovenije v Evropsko Unijo pa je postala tudi zastopnica za znamke in modele pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu (OHIM), kjer se primarno izvaja zaščita znamk in modelov za celotno področje Evropske Unije.

Ima več kot 30 let izkušenj z vsemi področji intelektualne lastnine, od priprave in pisanja patentnih prijav, pridobitve registriranih znamk in modelov, priprave poizvedb o stanju tehnike, pripravi opozorilnih pisem o kršitvi intelektualne lastnine, ugovarjanju podeljenim EP patentom, ugovarjanju registracijam znamk, sodelovanja kot strokovni sodelavec odvetnikov pri tožbah zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine ter pri upravnih sporih. Antonija Flak je članica Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino, Inštituta za poklicne zastopnike pri Evropskem patentnem uradu (epi), pri čemer je pri slednjem članica komiteja za izobraževanje (Professional Education Commitee, PEC). Svoje znanje redno širi in dopolnjuje z udeležbami na različnih seminarjih in delavnicah.

 


Matjaž Vezjak

Matjaž Vezjak je diplomiral na Ekonomsko-Poslovni Fakulteti Univerze v Mariboru in se takoj po diplomi zaposlil v podjetju Patentni biro AF d.o.o. Takoj za tem je opravil izpit za zastopnika za znamke in modele, kar pomeni, da lahko deluje kot zastopnik tako v Sloveniji kot tudi na področju Evropske Unije. Poleg tega se ukvarja pripravo in vložitvami prijav znamk, pripravo in vložitvami prijav modelov, poizvedbami, opozorilnimi pismi, vzdrževanjem pravic intelektualne lastnine in s t.i. watching service. Matjaž je član Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino. Redno se udeležuje seminarjev iz vseh področij intelektualne lastnine.

 


Maja Borić Vezjak

Dr. Maja Borić Vezjak je univ. dipl. mikrobiologinja, ki je pridobila naziv doktor znanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Kmalu se je zaposlila v podjetju Patentni biro AF ter opravila izpit za slovensko patentno zastopnico, kot tudi za zastopnico za znamke in modele na področju Slovenije in Evropske Unije. Leta 2018 je opravila izpit European Qualifying Examination (EQE), s čemer je postala evropska patentna zastopnica in lahko stranke zastopa tudi pred Evropskim Patentnim Uradom (EPO). Maja je članica Združenja slovenskih zastopnikov za intelektualno lastnino ter Inštituta za poklicne zastopnike pri Evropskem patentnem uradu (EPI). Večinoma se ukvarja s pisanjem patentnih prijav, s pripravo poizvedb o stanju tehnike, s popravki patentnih prijav v primeru pozivov s strani Urada, validacijami Evropskih patentov v Sloveniji, ter tudi s prevodi besedil.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o