Razlike med ©, ® in TM

Oznaka TM se uporablja kot oznaka za blagovno znamko, ki ni registrirana. TM se uporablja za produkte, medtem ko se oznaka SM uporablja za storitve, torej za storitveno znamko, ki prav tako ni registrirana. Ti dve oznaki se torej uporabita, ko želite javnost opozoriti na to, da označujeta vašo znamko, ne glede na to ali je registrirana ali ne.

Ravno nasprotno pa se oznaka (R) oziroma simbol ® lahko uporablja šele, ko je bila znamka uradno registrirana na določenem ozemlju (npr. Slovenija, EU, ZDA, itd…). Uporaba te oznake pred uradno registracijo predstavlja kršitev zakona, saj sporoča, da je država ali skupni urad potrdil zaščito, kar pa (še) ni res in tako zavaja potrošnike. Poleg tega se simbol (R) lahko uporablja z znamko le za blago in storitve, ki so navedeni v uradni registraciji.

Simbol © oziroma (C) se uporablja, ko se hoče opozoriti na avtorske pravice avtorja. Pogosto oznako zamenja kar beseda "copyright". Večinoma ji sledi še leto objave ter ime imetnika (posameznika ali podjetja). Simbol se lahko uporablja ne glede na registracijo avtorske pravice, saj le-te nastanejo z nastankom dela. Ta simbol največkrat vidimo na spletnih straneh, filmih in knjigah.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o