Uveljavljanje pravic

Če opazite, da nekdo uporablja vašo registrirano znamko ali njej podobno znamko za enake ali podobne storitve in/ali blago, je nujno takojšnje ukrepanje. Svetujemo vam, da stopite v kontakt z zastopniki ali pa z odvetniki, kajti le slednji imajo pristojnost za zastopanje strank pred sodiščem.

V primeru kršenja pravic se namreč vloži tožba pri pristojnem sodišču. Pogosto se pred vložitvijo tožbe, zaradi diplomatskega reševanja sporov, najprej pošlje opozorilno pismo, s katerim se kršitelja opozori na kaznivo dejanje.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o