Ugovor zoper registracijo znamke

V primeru, da opazite prijavo znamke, ki je zamenljivo podobna z vašo, je smiselno vložiti ugovor zoper to znamko. S tem boste zavarovali svoje poslovne interese in preprečili morebitno zmedo na tržišču, ki bi jo zamenljiva znamka lahko ustvarila.

Ugovor se mora vložiti v ugovornem roku, ki je 3 mesece od objave prijave znamke v uradnem biltenu pristojnega urada. Pri pripravi ugovora in samem postopku so izjemno pomembne izkušnje in poznavanje prakse pristojnega urada, zato je zaželeno, da se v takih primerih odločite za sodelovanje z zastopniki.

V kolikor je ugovorni rok že potekel in je bila znamka že registrirana, je možno vložiti tožbo za izbris znamke iz registra pri pristojnem sodišču, vendar ne kasneje kot 5 let po vpisu pravice v register znamk.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o