Registracija blagovne znamke

Izbor ustrezne znamke

Uspešne znamke so tiste, ki so zaradi svoje posebnosti takoj postale prepoznavne in so jih kupci na podlagi izkušenj prepoznali kot kvalitetno blago in/ali storitve. Uspešnost znamke je odvisna seveda tudi od tradicije, od dolžine obstoja proizvajalca ali ponudnika storitev ter seveda predhodni ugled le-tega. Tako na primer ob uvedbi nove linije-podznamke katere izmed znanih modnih hiš kot so na primer Chanel, Burberry, in Armani, nova znamka ne bo imela težav s prepoznavnostjo. Z izjemno posebnostjo je postala prepoznavna znamka igrač Steiff, ki so vse svoje plišaste igrače opremili z gumbom v ušesu, s katerim je na slednjega pritrjen listek z imenom podjetja Steiff.

A večinoma se nove znamke oblikujejo na novo, torej brez dolgoletne povezanosti z nekim imenom ali podjetjem. Zato je novo znamko potrebno izbrati z mislijo na potencialne kupce oziroma uporabnike storitev, da jo bodo lahko takoj prepoznali in jo enostavno ločili od morebitne konkurence. Najbolj prepoznavne znamke so zanimive skovanke ali pa vizualno zanimive kreacije, bodisi zaradi barv, oblik, pisave, logotipov ali maskot. Več o tem si lahko preberete na našem blogu: http://intelektualnalastnina.blogspot.si/2015/04/izbira-imena-blagovne-znamke-je.html

Besedna ali figurativna znamka?

Splošno velja, da znamka v besedi daje najširšo zaščito, saj se jo lahko uporabi v kakršnemkoli zapisu, pisavi, logotipu in barvi. A veliko število znamk je pripeljalo do tega, da je trenutno težje zaščititi znamko v besedi. Zato je prijava take znamke smiselna le, ko je kombinacija črk, številk in/ali besed zares unikatna, posebna in ni opisna za blago in/ali storitve.

Če je znamka bolj splošna in vsebuje katero izmed široko uporabljanih besed, kot so na primer hotel, wellness, spa center, medi in eko, je verjetnost zavrnitve znamke veliko večja, zato je bolje vložiti znamko v figurativni obliki, torej v logotipu. Včasih je veljalo, da logotip v črno-beli barvi daje najširšo zaščito, saj se lahko nato tako znamko uporablja tudi v drugih barvah, pa je sedaj praksa taka, da je zaščiten le logotip, ki je predstavljen v prijavi znamke (črno-bel logotip tako ščiti le črno-belo barvno kombinacijo).

Pregled baz podatkov

Pred uporabo znamke in/ali pripravo prijave znamke je nujno pregledati baze podatkov, če je vaša potencialna znamka slučajno že registrirana. Tudi če točno takšna znamka ni registrirana, je potrebno preveriti še posamezne elemente znamke. Tipičen primer je na primer znamka za wellness center, ki vsebuje ime ter besedno zvezo »spa center«. Čeprav točno takšne znamke morda ni, pa je zagotovo že registrirana znamka za besedo »spa«.

Baz podatkov je veliko, v njih lahko iščete sami, lahko pa za vas to opravimo zastopniki, saj imamo veliko izkušenj pri iskanju ter interpretaciji morebitnih zadetkov. Največkrat lahko že takoj prepoznamo morebitne težave pri registraciji zaradi že obstoječih registriranih ali prijavljenih znamk, saj smo v stalnem stiku s prakso uradov pri preizkušanju znamk ter pri primerjavah znamk.

Povezave do baz podatkov lahko najdete v zavihku Povezave.

Kje zaščititi znamko

Področje zaščite je odvisno od vaše aktivnosti na trgu – kje ste aktivni, kje načrtujete aktivnosti, kje zagotovo ne boste prisotni oziroma kje boste imeli oziroma ne boste imeli konkurence. Drugi pomemben dejavnik pa so finančne sposobnosti. Zaščita znamke po celem svetu je namreč izjemno draga, zato je za vsak vložek potrebno dobro premisliti, če se bo izplačal.

Izbor držav je praktično neomejen. Slovenska podjetja in posamezniki se večinoma odločajo za prijavo znamke v Sloveniji ali v Evropski Uniji, pogosto pa se prijavlja tudi mednarodna znamka pri WIPO, s katero se lahko označi države, ki so podpisnice Madridskega protokola in/ali pogodbe.

Postopek prijave je odvisen od odločitve kje želite imeti zaščito in ga zastopniki zelo dobro poznamo, zato je za zagotavljanje pravilnosti in tudi uspešnosti prijave najboljše sodelovati z zastopniki. Vsak urad vodi evidenco zastopnikov, to so osebe, ki so uspešno opravile strokovni izpit za zastopnika za znamke. Seznami so dostopni na straneh uradov.

Veljavnost znamke in vzdrževanje veljavnosti

Ko pristojni Urad znamko registrira, bo le-ta veljavna 10 let od dneva prijave. Podaljševanje veljavnosti je nato mogoče za dodatna 10-letna obdobja, znamke pa so za razliko od patentov in modelov lahko veljavne neomejeno obdobje.

Za vzdrževanje veljavnosti se plačujejo pristojbine, za katere znesek predpišejo uradi, kjer je znamka registrirana. Plačujete lahko sami ali preko zastopnika, pri čemer še posebno svetujemo, da to izvedemo zastopniki. Razlog za to je veliko število goljufivih podjetij, ki se pretvarjajo, da so uradne ustanove in pošiljajo račune prijaviteljem za vnos prijave znamke v njihove lokalne baze podatkov. O tem smo že opozarjali na našem blogu: http://intelektualnalastnina.blogspot.si/2015/03/opozorilo-zavajajoce-ponudbe-za.html, podobna obvestila pa objavljajo tudi uradi, vključno s slovenskim in uradom Evropske unije za intelektualno lastnino.

Uporaba znamke

Da registrirana znamka zagotovo ostane veljavna, jo je potrebno začeti uporabljati v roku petih let od dneva prijave. Če se ne uporablja, jo je možno razveljaviti zaradi neuporabe na zahtevo potencialnega drugega uporabnika z ustrezno tožbo za razveljavitev znamke zaradi neuporabe pri pristojnem sodišču.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o