Povpraševanje

Patenti

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv. Z njim izumitelj dobi pravico do preprečevanja drugim izdelovanje, uporabo ali prodajo njihovih izumov brez dovoljenja. Trajanje veljavnosti patenta je odvisno od tipa patentne prijave. Za pridobitev patenta je potrebno, da je izum nov, na inovativni ravni in da je industrijsko uporabljiv.

  • Izum je nov, če ni obsežen s stanjem tehnike, torej ni bil pred datumom vložitve patentne prijave dostopen javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način.
  • Če za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike, je izum inovativen.
  • Industrijsko uporabljiv izum se lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Patentno prijavo lahko vložimo v Sloveniji ali v katerikoli drugi državi (v tem primeru sodelujemo z našimi kolegi v tujini), lahko pa se poslužimo t.i. regionalnih prijav (na primer Evropska patentna prijava) ali mednarodne PCT patentne prijave.

Celovita storitev pri zaščiti patenta

Izbira je odvisna od potreb in želja prijavitelja, v vsakem primeru pa velja določba Pariške konvencije o prioritetnem roku. Le-ta za patentne prijave traja eno leto, kar pomeni, da se lahko najprej vloži patentno prijavo v eni državi (najpogosteje v Sloveniji), nato pa se lahko v roku 12 mesecev od vložitve prijave zaščito nadaljuje še v drugih državah (individualno, preko PCT ali preko Evropske patentne prijave). V tem primeru se za preverjanje novosti in inventivnosti izuma šteje datum vložitve prve prijave.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o