Intelektualna lastnina

Dejstvo je, da je intelektualna lastnina pomemben del človeškega obstoja, saj je poznana in priznana že več kot 500 let. Prvi patentni zakon tako sega v leto 1474, ko je Beneška republika zahtevala prijavo novih izumov Republiki, s čimer je le-ta izume ščitila pred morebitnim ponarejanjem. S časom se je intelektualna lastnina razvijala, in zdaj predstavlja enega od temeljev za uspešno poslovanje in napredek.

S pojmom intelektualna lastnina opredeljujemo izdelke, ki so nastali kot plod človeškega intelekta in razmišljanja. Ker je prisotna na vseh področjih, umetnost, znanost in gospodarstvo, je ni možno poenotiti, zato jo delimo na avtorske pravice in industrijsko lastnino, med katero spadajo patenti, modeli, znamke, geografske označbe in dodatni varstveni certifikati. Področje industrijske lastnine v Sloveniji ureja Zakon o industrijski lastnini (ZIL), avtorsko pravo pa narekuje Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Zaščitite vašo intelektualno lastnino!

Za vsa podjetja je izredno pomembna prepoznavnost, ki jim posledično omogoča uspešno poslovanje in nadaljnji obstoj. Za vsak izdelek, storitev ali ime je potrebno vzpostaviti zaščito, da ne pride do kraj ali zamenjav z drugimi, podobnimi izdelki/storitvami na tržišču. Bolj kot je podjetje majhno, bolj mora ščititi svoje ime in proizvode, saj so majhna podjetja najlažji plen za večje tekmece, po drugi strani pa mora postati prepoznavno na tržišču in si omogočiti razvoj in rast. To velja za vsa podjetja, predvsem pa za tista, katerih konkurenca je na tržišču največja. Z vse večjo internacionalizacijo, dostopnostjo na internetu in povezanostjo s svetom se odpirajo nove možnosti izkoriščanja in kraj, saj je kontrola nad izrečenim in predstavljenim vse težja.

Zaščita intelektualne lastnine je torej vse bolj aktualna tema, saj le-ta pomaga pri:

  • preprečevanju tekmecem, da bi kopirali ali posnemali izdelke oziroma storitve podjetja;
  • izogibanju nepotrebnim investicijam v raziskave in razvoj ter marketing;
  • postavitvi identitete podjetja preko znamk in trženja;
  • pogajanjih za licenciranje, franšize ali druge pogodbe;
  • povečanju tržne vrednosti podjetja;
  • finančnem stanju podjetja;
  • povečanju kapitala in možnosti financiranja;
  • dostopnosti novim tržiščem;
  • ocenjevanju stanja raziskovanja in razvoja; in
  • ocenjevanju dela zaposlenih in podjetij.

Vse pravice pridržane © Patentni biro AF d.o.o